ӨГҮҮЛЭХ II

Ямар нэгэн зүйлийг бусдад дайж явуулах: дүүдээ өгүүлэх (дүүдээ хүнээр юм хүргүүлэх), захиа дэлгэрэнгүй... (бусдад захиа дайж явуулах) - Дүүдээ захиа өгүүлэх болов. Д.Намдаг. Түүвэр зохиол.

дүүдээ өгүүлэх дүүдээ хүнээр юм хүргүүлэх
захиа өгүүлэх бусдад захиа дайж явуулах
Ижил үг:

ӨГҮҮЛЭХ I