ӨГҮҮЛЭХҮҮН
/ хэл шинжлэл /

Хүн ба юм үзэгдлийн үйл хөдлөлийг зааж, үйл үг эсвэл үйл үгийн үүрэгтэй өөр үгээр илрэх өгүүлбэрийн гол гишүүн: дэлгэрэнгүй...

нийлмэл өгүүлэхүүн хоёр болон түүнээс дээш үгээс бүтсэн өгүүлэхүүн гишүүн
нэр өгүүлэхүүн нэр үгээр илэрсэн өгүүлэхүүн гишүүн