ӨГҮҮЛЭХ I

Хэлэх, ярих: тайвуухан өгүүлэх (удаан болоод тайван ярих) - ...зүгээр юм гэж тайвуухан өгүүлэх дэлгэрэнгүй... Г.Жамьян. Гал атгасан нар., өөртөө өгүүлэх (аман дотроо буюу дотоод сэтгэлтэйгээ ярих) - Өөртөө өгүүлэх мэт. Б.Чойндон. Галбын говь., айлтган өгүүлэх (хэрэг явдлаа мэдүүлэн сонсгох) - Басмановт айлтган өгүүлэх... гэнэ. А.Толстой. Мөнгөн ноён., нэмэн өгүүлэх (нэмж хэлэх), уйлан өгүүлэх (учир явдлаа уйлан ярих), шивнэн өгүүлэх (шивнэн хэлэх) - Бүр сайндаа шивнэн өгүүлэх... аж. Л.Дашням. Бурхантын цэцэг., өгүүлэх ялдамд (ярьж хэлэхийн зэрэгцээ), дурдан өгүүлэх (цухас ярих) - Товчийн төдийхөн дурдан өгүүлэх нь. Д.Гонгор нар. Д.Сүхбаатарын тухай дуртгалууд., өгүүлэх эрхтэн (үг хэлэхэд оролцдог эрхтэн) - Хүүхэд хэлд орохын өмнө өгүүлэх эрхтэн нь сайн хөгжөөгүй... байдаг. Р.Жагварал. Монгол хэлний хүндэтгэлийн үг., өгүүлэх өчих [хоршоо] (ярих, байцаагдан хэлэх) - Авхай Солонгын өгүүлэх өчих адбиш үнэн ёслол. В.Инжаннаши. Хөх судар.

тайвуухан өгүүлэх удаан болоод тайван ярих
өөртөө өгүүлэх аман дотроо буюу дотоод сэтгэлтэйгээ ярих
айлтган өгүүлэх хэрэг явдлаа мэдүүлэн сонсгох
нэмэн өгүүлэх нэмж хэлэх
уйлан өгүүлэх учир явдлаа уйлан ярих
шивнэн өгүүлэх шивнэн хэлэх
өгүүлэх ялдамд ярьж хэлэхийн зэрэгцээ
дурдан өгүүлэх цухас ярих
өгүүлэх эрхтэн үг хэлэхэд оролцдог эрхтэн
Ижил үг:

ӨГҮҮЛЭХ II