ОРГИО

1. Оргин гарах нь: шөлний оргио (шөл оргин буцалсан нь);


2. [шилжсэн] Онгироо, хөөрүү: оргио залуу (онгироо, хөөрүү залуу).

шөлний оргио шөл оргин буцалсан нь
оргио залуу онгироо, хөөрүү залуу