ОРГИХ I

1. Шингэн зүйлийн хөөрч, дэврэх: цоргоор ус оргин гарах (цоргоор ус олгойдон гоожих), цай дэлгэрэнгүй... (цай буцлан дэврэх), хоол оргих (хоол дэвэрч асгарах) - Аргалынхаа өмнө аргаж горойх буй гэхчлэн санахад хоол нь оргиж хиншүү ханхийв. Г.Батаа нар. Онцгой даалгавартан., орох нь их бол гарах нь их, оргих нь их бол ширгэх нь их [зүйр цэцэн үг] (аливаа бүхэн хоёр талтай байх гэсэн санаа);


2. Хий дээш бургилан хөөрөх: утаа оргих (утаа бургин гарах) - Гал дүрэлзэж, гэрийн хуурай мод шажигнан хар утаа тэнгэрт улам дэлгэрэнгүй... П.Хорлоо. Багш;

3. Булаг шанд ундран гарах: булгийн ус оргивч хүйтэн [зүйр цэцэн үг] (аливаа зүйлийн уг чанар хэзээд үл өөрчлөгдөх гэсэн санаа).

цоргоор ус оргин гарах цоргоор ус олгойдон гоожих
цай оргих цай буцлан дэврэх
хоол оргих хоол дэвэрч асгарах
орох нь их бол гарах нь их, оргих нь их бол ширгэх нь их аливаа бүхэн хоёр талтай байх гэсэн санаа
утаа оргих утаа бургин гарах
булгийн ус оргивч хүйтэн аливаа зүйлийн уг чанар хэзээд үл өөрчлөгдөх гэсэн санаа
Ижил үг:

ОРГИХ II