булгийн ус оргивч хүйтэн
/ зүйр цэцэн үг /
аливаа зүйлийн уг чанар хэзээд үл өөрчлөгдөх гэсэн санаа