ОРГИХ II

1. Ямар нэгэн шинж тэмдэг биед сэрэгдэн мэдрэгдэх: дотор муухай оргих (дотор эвгүйрхэх), нойт дэлгэрэнгүй... (нойтон зүйл биед хүрч мэдрэгдэх), халуу оргих (халуун зүйл биед мэдрэгдэх) - Хацар нүүр халуу оргин, нуруу руу сэрүү татаад, за яамай даа эжий минь нэг баярлах байгаа. Л.Дашням. Нялх ногоо., ор хатуу оргих (ор хатуудан бие амрахгүй байх), сэрүү оргих (сэрүүн мэт санагдах), эвгүй оргих (сэтгэл тааламжгүй байх), гэрт эл хуль оргих (гэр хоосон хөндий, хүйтэн мэт санагдах), *хүйт оргих (бие жихүүцэх) - Малигар цагаан нүүрийг нь харахаас хамаг бие нь хүйт оргих шиг болов. С.Эрдэнэ. Хонгорзул;


2. Тухайн нэрээр илэрсэн байдал, шинж гаргах: *дуулгаваргүй толгой оргих~дүлий дүмбэ оргих (огт сонсоогүй мэт байдал гаргах, хэнэггүй дэлгэрэнгүй...
3. Доргилтын хүчинд өртөгдөж уг байрнаасаа сугаран гарах: оргин хөдлөх (гадаад хүчний нөлөөллөөр байрнаасаа хөдлөх);
4. [шилжсэн] Хүний сэтгэл хөөрөх, бадрах: уур хилэн оргих (ихэд уурлах) - Одоо ингээд бүрмөсөн хөдөлж чадахгүй болох нь гэж дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Өгүүллэгүүд;

5. [шилжсэн] Ажил ид өрнөх, ундрах: ажил оргих (ажил ихэд өрнөх) - Манай уурхайнхны ажил ч оргиж байна. дэлгэрэнгүй...
6. [шилжсэн] Бодит байдлаас хэт давуулан ярих, гайхуулах: оргидог хүн (үнэн байдал дээр нэмж чимэн худал ярьдаг хүн).

дотор муухай оргих дотор эвгүйрхэх
нойт оргих нойтон зүйл биед хүрч мэдрэгдэх
халуу оргих халуун зүйл биед мэдрэгдэх
ор хатуу оргих ор хатуудан бие амрахгүй байх
сэрүү оргих сэрүүн мэт санагдах
эвгүй оргих сэтгэл тааламжгүй байх
гэрт эл хуль оргих гэр хоосон хөндий, хүйтэн мэт санагдах
хүйт оргих бие жихүүцэх
дуулгаваргүй толгой оргих~дүлий дүмбэ оргих огт сонсоогүй мэт байдал гаргах, хэнэггүй царайлах
оргин хөдлөх гадаад хүчний нөлөөллөөр байрнаасаа хөдлөх
уур хилэн оргих ихэд уурлах
ажил оргих ажил ихэд өрнөх
оргидог хүн үнэн байдал дээр нэмж чимэн худал ярьдаг хүн
Ижил үг:

ОРГИХ I