гэрт эл хуль оргих
гэр хоосон хөндий, хүйтэн мэт санагдах

Хоосон зэлүүд байх

Хадат булгийн хөндий эль хуль харагдана.

Зочин 2019-10-20 17:44:09