ОРГИЛ

1. Уулын ноён орой, дээд тал - Отгон тэнгэрийн цаст цагаан оргил өвлийн шөнийн оддын дор цахиланхан... байна. дэлгэрэнгүй...


2. Аливаа зүйлийн хэр хэмжээний хамгийн дээд түвшин: эрдмийн оргил (эрдмийн дээд), оргил ачаалал (хамгийн их дэлгэрэнгүй...
3. Ямар нэгэн зүйлийн оргих байдал: оргил ихтэй (дээш оргин гарах байдал их байгаа нь);
4. [шилжсэн] Зохиолын үйл явдлын зөрчил тэмцэл туйлдаа хүрсэн нь.

ноён оргил уулын хамгийн өндөр хэсэг
оргилд нь гарах уулын оройд гарах
оргилоос буух уулын оройгоос буух
оргил орой уулын дээд тал
үзүүр орой юмны шувтарга буюу дээд орой
омгийн оройд эрдэм тогтохгүй, оргилын оройд ус тогтохгүй бардам зантай бол эрдэм сурахгүй гэсэн санаа
эрдмийн оргил эрдмийн дээд
оргил ачаалал хамгийн их ачаалалтай үе
алдрын оргилд хүрэх гарамгай амжилт гарган алдарших
оргил ихтэй дээш оргин гарах байдал их байгаа нь

хөл газар хүрэхгүй явсан нохой яс зуух

нохой яс зуув

Зочин 2017-02-25 04:59:13