омгийн оройд эрдэм тогтохгүй, оргилын оройд ус тогтохгүй
/ зүйр цэцэн үг /
бардам зантай бол эрдэм сурахгүй гэсэн санаа