ОРГИЛУУН

Өөдрөг, дэврүүн, бадрангуй: оргилуун сэтгэл (дэврүүн сэтгэл), оргилуун бодол (өөдрөг дэлгэрэнгүй...

оргилуун сэтгэл дэврүүн сэтгэл
оргилуун бодол өөдрөг бодол
оргилуун дарс усан үзмийг исгэж бэлтгэсэн нүүрсхүчлийн хийгээр баялаг дарсны зүйл