оргилуун дарс
усан үзмийг исгэж бэлтгэсэн нүүрсхүчлийн хийгээр баялаг дарсны зүйл