ОРГИЛОХ

1. Оргиж буцлах;


2. Олон газраар оргин гарах - Энэ булгийн ус энд тэндгүй дээш өрөмдөх мэт оргилон гарах ажээ. Б.Нямаа. дэлгэрэнгүй... нефть оргилох (газрын тос оргин гарах), оргилох ундрах [хоршоо] (а. Ус зэрэг шингэн зүйл дээш оргин гарах; б. Ажил төрөл ар араасаа цувран гарах); 2. [шилжсэн] Ямар нэгэн зүйлийн идэвхжил гэнэт хөдлөн бадрах: ажил оргилох (ажил ихтэй байх, ажил ундрах), зориг оргилох (зориг ихэд бадрах), сурах хүсэл оргилох (сурах хүсэл эрмэлзэл нь гэнэт хөдөлж эрчимжих), ардын бослого оргилон гарах (төр засаг болон хэн нэгнийг эсэргүүцсэн ард түмний хөдөлгөөн ихэд эрчимжих) - Манжийн дарангуйллын эсрэг тэмцсэн ард түмний хөдөлгөөн оргилон гарчээ. “Цог” сэтгүүл.

нефть оргилох газрын тос оргин гарах
оргилох ундрах а. Ус зэрэг шингэн зүйл дээш оргин гарах; б. Ажил төрөл ар араасаа цувран гарах
ажил оргилох ажил ихтэй байх, ажил ундрах
зориг оргилох зориг ихэд бадрах
сурах хүсэл оргилох сурах хүсэл эрмэлзэл нь гэнэт хөдөлж эрчимжих
ардын бослого оргилон гарах төр засаг болон хэн нэгнийг эсэргүүцсэн ард түмний хөдөлгөөн ихэд эрчимжих