АВАЙ II:

1. Нүдний цэцгий; 


2. [шилжсэн] дуран авай (тэнгэрийн од эрхсийг ажиглан харахад зориулсан багаж, дуран) - Томоос том дуран авай нүдэнд туслаа. дэлгэрэнгүй...
Ижил үг:

АВАЙ I

АВАЙ III

АВАЙ IV