АВАЙ I
/ хуучирсан /

1. Авааль; авай эм (эхнэр) - Дараа нь бага эм аваад, авай эм Сампил, үрчилсэн хөвүүн Гомбожав дэлгэрэнгүй... Ардын заргын бичиг;


2. Эгчмэд болон эхнэр хүний хүндэтгэл нэр: Баруун мөрний авай Гэрэл хатнаас аваад, Алаг нүдэн Гомбын Зул улаан хатан хүртэл амрыг эрээд дэлгэрэнгүй... Жангар;

3. [шилжсэн] Сээтгэнүүр эмэгтэй: авай хүүхэн (сээтгэнүүр хүүхэн).

авай эм

эхнэр

авай хүүхэн сээтгэнүүр хүүхэн
Ижил үг:

АВАЙ II:

АВАЙ III

АВАЙ IV