АВАЙ III

Өршөөх, сайшаах, хөөрхийлөх, аргадах зэрэгт хэрэглэх үг - Алдарт Киняасийг эрхэндээ оруулаад авсан тухайдаа авай дэлгэрэнгүй... Жангар;  авай авай [хоршоо] (эвий эвий), авай хөөрхий [хоршоо] (эвий хөөрхий), авай эвий [хоршоо] (эвий эвий).

авай авай эвий эвий
авай хөөрхий эвий хөөрхий
авай эвий эвий эвий
Ижил үг:

АВАЙ I

АВАЙ II:

АВАЙ IV