АВАЛДУУЛАХ

Хүн амьтныг хооронд нь зууралдуулан ноцолдуулах.