АВАЛЦАА I

Уялдаа, холбоо; авалцаа муутай (өөр хоорондоо нийцгүй, холбоогүй) - Ээж нь баахан авалцаа муутай дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл.

Ижил үг:

АВАЛЦАА II