АВАЛЦААТАЙ I

1. Авалцаа бүхий;


2. Нийц, тохироо сайтай, уялдаатай, холбоотой.

Ижил үг:

АВАЛЦААТАЙ II