АВАЛЦАХ

1. Сураг чимээ сонсох, хэл чимээ харилцан өгөх - Энэ үе Чимхүүр, Сувдаг, Салжидмаа гурав сургуулийн дэлгэрэнгүй... Д.Нацагдорж. Ондоо хүмүүжил., хэл ул авалцах (сураг чимээ сонсох);


2. Тэмцэлдэх, ноцолдох, хэрэлдэх: ана мана авалцах (хүч тэнцүү үзэлцэх), авалцан дийлэх (ялан дийлэх) - Хэцүү дэлгэрэнгүй... ААЗ;

3. Нийлж нэгдэх: дуу дуугаа авалцах (нэгнийхээ дуунаар бусад нь зэрэг дуугаран хүч түрэх), зангаа авалцах (зангаа дэлгэрэнгүй...
4. Асах, ноцох -Эгшин зуур их гал авалцан дэгдэж дөл дүрэлзэн танхимын адарт тулна. Б.Ринчен. Цогт тайж., дэлгэрэнгүй...гал авалцах (галын дөл шатамхай юманд хүрч асах), түймэр авалцах (түймэр дэгдэх), дүрсхийн авалцах (а. Түлш амархан ноцох; б. [шилжсэн] Огцом уурлах);
5. Ээлж солилцох, ээлж халааг хүлээн авах: халаа авалцах (ээлж солилцох), өгөлцөх авалцах [хоршоо] (а. Тухайн дэлгэрэнгүй...
6. Авцалдах, хөлдөх, барьцалдах: авалцан хөлдөх (а. Мөрөн голын ус үргэлжлэн хадаалах; б. Олон юм барьцалдан хөлдөх).

дуу дуугаа авалцах

нэгнийхээ дуунаар бусад нь зэрэг дуугаран хүч түрэх

зангаа авалцах зангаа мэдэлцэх
халаа авалцах ээлж солилцох
өгөлцөх авалцах а. Тухайн зүйлийг хамтран хийх; б. Өөр хоорондоо ямар нэгэн зүйлийн тооцоотой байх
хэл ул авалцах сураг чимээ сонсох
авалцан хөлдөх а. Мөрөн голын ус үргэлжлэн хадаалах; б. Олон юм барьцалдан хөлдөх
гал авалцах галын дөл шатамхай юманд хүрч асах
дүрсхийн авалцах а. Түлш амархан ноцох; б. [шилжсэн] Огцом уурлах
түймэр авалцах түймэр дэгдэх
ана мана авалцах хүч тэнцүү үзэлцэх
авалцан дийлэх ялан дийлэх