АВАН :

аван гартахгүй (гүйлгээ ухаан сайтай, хэлэмгий доломгой), аван дуугарахгүй (авсаар дэлгэрэнгүй...

аван гартахгүй гүйлгээ ухаан сайтай, хэлэмгий доломгой
аван дуугарахгүй авсаар ярихгүй
аван хөдөлдөггүй а. Бат бөх; б. [шилжсэн] Няхуур, нямбай, буурьтай, суурьтай в. [шилжсэн] Залхуу, хойрго
захаас аван энд тэндгүй, хаашаа ч харсан элбэг дэлбэг