АВАЛЬ
/ хуучирсан /
Тусгай баримт, бичгээр үйлдсэн өр төлөх баталгаа.