АВАМХАЙ

1. Шунахай;


2. Хүнээс юм авч сурсан, авч хэвшсэн, авамгай: авамхай идэмхий [хоршоо] (авч идэж сурсан, завшимтгай) - Тэр чинь ёстой авамхай дэлгэрэнгүй... “Утга зохиол, урлаг” сонин.