АВАЛ

Авах үйлийн нэр: авал авах (авахаар тохирсон зүйлээ авах), авлаа дуусгах (авлагагүй дэлгэрэнгүй...

авал авах авахаар тохирсон зүйлээ авах
авлаа дуусгах авлагагүй болох
авал өгөл аваа өгөө
авал өглөө шувтлах өр авлагагүй болох