АВАЙЛУУЛАХ II

Аргадуулах, хөөрхийлүүлэх.

Ижил үг:

АВАЙЛУУЛАХ I