овоо хараандаа авах
бусдын анхаарал, хяналтад орох