уул овоо
уул болон уулан дээр босгосон тахилгын зүйл