НАМГАР I

Юмны бага зэрэг доош суусан байдал: намгар болох (бага зэрэг доош болох).

Ижил үг:

НАМГАР II