наалдаад салахгүй байх
хаа явсан газарт нь ойртон дагах