НААЛДАНХАЙ

1. Наалдсан нь;


2. Амархан наалдах шинж чанар бүхий: наалданхай гурил (наалдахдаа амархан гурил).