МЯРАЛХИЙЛЭХ

Гэтэх мэтээр сэм сэм алхах: мяралхийлэн ойртох (гэтэх маягтай алхан ойртох).