МЯРАХ

1. Багаж зэвсгийн ир уярч, эмтрэн унах: хутганы ир мярах (хутганы ир эмтрэн унах);


2. Хүн, нохой, муур зэргийн бусдыг хорлохоор сэм гэтэх.