МЯТАМГАЙ

Үгээр дарлан, хариу хэлэх үггүй болгох байдал: мятамгай хүн (бусдад үгээр идүүлэн, дарлуулдаг дэлгэрэнгүй...