МЯТГУУЛАХ
/ хуучирсан /

Хэлэх үггүй болгох - Сарыг мятгуулан үйлдэгч (ичээгч) маш үзэсгэлэнт зүйл бол бадма биш харин тэр бадма чинь сар дэлгэрэнгүй... В.Инжаннаши. Улаанаа ухилах тэнхим.