МЯТРАЛГҮЙ

Санаа зориг хурц, дайчин байдал - Мянган баатрын дунд мятралгүй цавчин… байлаа. П.Хорлоо. Түүвэр зохиол., мятралгүй ажиллах (шантралгүй ажиллах), мятралгүй тэмцэх (санаа зориг мохолгүй тууштай тэмцэх) - Мятралгүй зүтгэсээр байлаа. З.Баттулга. Төвшинтөгс.

мятралгүй ажиллах шантралгүй ажиллах
мятралгүй тэмцэх санаа зориг мохолгүй тууштай тэмцэх