МЯТРАХ

1. Багажны ир, үзүүр шантрах: хутганы ир мятрах (хутганы ир мохох);


2. [шилжсэн] Санаа зориг мохох, ажил хийхээс зүрхшээх: ажлаас мятрах (ажил хийхээс халган зүрхшээх), айж мятрах дэлгэрэнгүй...
хутганы ир мятрах хутганы ир мохох
ажлаас мятрах ажил хийхээс халган зүрхшээх
айж мятрах ямар нэгэн зүйлээс айж халгах
зүрх мятрах санаа зориг мохон халшрах
оволзсон галаас ч мятрахгүй, оломгүй уснаас ч буцахгүй зоригтой дайчин байдал гэсэн санаа