НААГУУРХ

1. Наад талаарх: уулсын наагуурх (уулсын наад талаарх) - Тэртээд хөхрөн цэнхэртэх шовх дэлгэрэнгүй... Ч.Лувсанжав. Дамдины бага хүү; наагуурх цаагуурх [хоршоо] (наад болон цаад талаарх);


2. [шилжсэн] Эргэн тойрон дахь, ойр зуурын: наагуурх хог новшоо ц‎эвэрлэх (ойр орчинд байгаа хог новшоо арилган цэ‎вэрлэх), дэлгэрэнгүй...
уулсын наагуурх уулсын наад талаарх
наагуурх цаагуурх наад болон цаад талаарх
наагуурх хог новшоо цэвэрлэх ойр орчинд байгаа хог новшоо арилган цэвэрлэх
наагуурх ажил ойр зуурын бага сага ажил