НААД

1. Энэ тал, энэтээ: наад зах нь (а. Энэ тал нь; б. [шилжсэн] Юуны өмнө, хамгийн түрүүнд), дэлгэрэнгүй...


2. [шилжсэн] Анхны, ойр зуурын, энгийн: наад захын мэдлэг (анхан шатны ерөнхий мэдлэг) - Хүмүүсийг хөдөө аж ахуйн наад дэлгэрэнгүй... Ч.Чимид. Хавар намар., наад захын хэрэг (ойрын, энгийн) - Наад захыг нь бодвол наян бээрээр харвалцъя. Халх ардын тууль., наад цаад [хоршоо] (а. Урд хойд тал; б. [шилжсэн] Учир начир) - Аюур бол юмны наад цаадыг мэддэг хүн. П.Хорлоо. Багш.

наад зах нь а. Энэ тал нь б. [шилжсэн] Юуны өмнө, хамгийн түрүүнд
наад тал энэ тал
намайг тоож дуугардаггүй юм уу, наад чих чинь дуулдаггүй юм уу а. Мэнд мэдэхгүй, бусадтай мэндлэхгүй байх; б. Хүний асуусан зүйлд хариулахгүй байх үед хэлнэ.
наад захын мэдлэг анхан шатны ерөнхий мэдлэг
наад захын хэрэг ойрын, энгийн
наад цаад а. Урд хойд тал; б. [шилжсэн] Учир начир