наад зах нь
а. Энэ тал нь б. [шилжсэн] Юуны өмнө, хамгийн түрүүнд