НААДАЛ I

1. Тоглон наадах зүйл: наадал болох (тоглоом болох);


2. Тоглоом тохуу, шоглоом.

Ижил үг:

НААДАЛ II