НААДАНГУЙ

1. Тоглож наадах аястай: наадангуй хүүхэд (тоглон наадах аястай хүүхэд);


2. Үгээр шоглон хошигнох зан байдалтай: алиа наадангуй (алиа хошин зантай).

наадангуй хүүхэд тоглон наадах аястай хүүхэд
алиа наадангуй алиа хошин зантай