НААДАЛ II

Наасан хэсэг, наалт: авдрын наадал (авдрын наалттай зурвас хэсэг), наадлаараа салах дэлгэрэнгүй...

авдрын наадал авдрын наалттай зурвас хэсэг
наадлаараа салах наасан хэсгээрээ салах
Ижил үг:

НААДАЛ I