НААДАМЧ

1. Наадам тоглоомд дуртай хүн: наадамч хүн (наадам тоглоомд дуртай хүн);


2. Наадамд оролцогч хүн: наадамч олон (наадамд оролцогч олон);
3. Алиа хошин зан байдал: наадамч залуу (алиа наргианч залуу), наргианч наадамч [хоршоо] (наргиан наадам хийхдээ дэлгэрэнгүй...
наадамч хүн наадам тоглоомд дуртай хүн
наадамч олон наадамд оролцогч олон
наадамч залуу алиа наргианч залуу
наргианч наадамч наргиан наадам хийхдээ сайн, алиа хошин хүн