НААДАМДАХ

1. Наадам үзэх, наадамд явах: наадамдахаар явах (наадам үзэхээр явах);


2. Тоглон наадах.