НААГУУР

1. Юмны наад талаар, энэ талаар: нарнаас наагуур (нарны наад талаар) - Нарнаас наагуур дэлгэрэнгүй... Д.Равжаа. Зохиолын эмхэтгэл., уулын наагуур (уулын наад талаар), наагуур зогсох (уул байрнаасаа нэлээд урагшлах), наагуур цаагуур [хоршоо] (юмны наад болон цаад талаар, ар өврөөр) - Амьтан хүнийг хавьтуулахгүй наагуур цаагуур нь тойрно. Д.Нацагдорж. Зохиолууд., наагуур цаагуур хөөцөлдөх (‏‏‏а. Юмны ар өврөөр орж хөөцөлдөн тоглох; б. Ажил үйлсээ бүтээх гэж дээгүүр доогуур албаны хүмүүстэй уулзах) - Өөд уруугаа өргөдөл бичиж наагуур цаагуур хөөцөлдсөөр байж сургуульд ч суулгаагүй юм. “Цог” сэтгүүл;


2. [шилжсэн] Хуумгай, мөчид, өнгөцхөн: наагуур хүн (ажил хэрэгт хөнгөн хуумгай ханддаг хүн), наагуур бодох (өнгөцхөн дэлгэрэнгүй...
3. [шилжсэн] Аливаа үйл явдлыг арай ядан бүтээх, бүх хүчээ шавхаж гүйцэтгэх: үхэхээс наагуур (үх‎эх хатан зүтгэж байж ажил дэлгэрэнгүй...
4. Тухайн цаг хугацаа болохоос урьд: хорьдоос наагуур (хорьдоос өмнө), *наагуур хийх (аливаа зүйлийг зохих хүнд нь дэлгэрэнгүй...
нарнаас наагуур нарны наад талаар
уулын наагуур уулын наад талаар
наагуур зогсох уул байрнаасаа нэлээд урагшлах
наагуур цаагуур юмны наад болон цаад талаар, ар өврөөр
наагуур цаагуур хөөцөлдөх а. Юмны ар өврөөр орж хөөцөлдөн тоглох; б. Ажил үйлсээ бүтээх гэж дээгүүр доогуур албаны хүмүүстэй уулзах
наагуур хүн ажил хэрэгт хөнгөн хуумгай ханддаг хүн
наагуур бодох өнгөцхөн бодох
наагуур хандах аливаа зүйлд чин сэтгэлээсээ бус, өнгөц хуумгай хандах
үхэхээс наагуур үхэх хатан зүтгэж байж ажил хэргийг бүтээх
хазахаас наагуур тухайн ажил хэргийг бүтээхийн тулд боломжтой бүх аргыг эрэлхийлэх
өлгийдүүлэхээс наагуур бүхий л энэрэл хайраа үзүүлэх
хорьдоос наагуур хорьдоос өмнө
наагуур хийх аливаа зүйлийг зохих хүнд нь мэдэгдэлгүй өөрийн дураар хийх