үхэхээс наагуур
үхэх хатан зүтгэж байж ажил хэргийг бүтээх