наагуур хийх
аливаа зүйлийг зохих хүнд нь мэдэгдэлгүй өөрийн дураар хийх