МЯТРАМТГАЙ

Шантрамтгай байдал: ажилд мятрамтгай (ажлаас зүрхшээн халшрах байдал гаргадаг хүн).