МЯРУУС

1. Хартай;


2. Гэтэж ажигламтгай зан байдал.