МЭНДЛЭХ II
/ хүндэтгэл /

Төрөхийн хүндэтгэл: мэндэлсэн ойг нь тэмдэглэх (төрсөн өдрийг тэмдэглэх), мэндлэх дэлгэрэнгүй... (төрөх өдөр) - Тэр хоёр хөөрхөн амьтан энэ дэлхийд мэндлэх өдөр... тохиожээ. С.Эрдэнэ. Хонгорзул., нуган үр мэндлэх (хүү төрөх).

мэндэлсэн ойг нь тэмдэглэх төрсөн өдрийг тэмдэглэх
мэндлэх өдөр төрөх өдөр
нуган үр мэндлэх хүү төрөх
Ижил үг:

МЭНДЛЭХ I